Nynorsk lesing

Nynorsk lesing
Pris: kr 11,00
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Lagt ut: 5 januar 2019
Firma: Kjartan Leine
Størrelse: 2.09 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

For å verta ein god nynorsklesar, må ein lesa mykje på nynorsk.

Øvingane som er samla her, har som hovudmål å øve opp evna til å raskt kjenne att ei mengd vanlege ord. I dei fleste øvingane trenar ein på enkeltord.

I tillegg er det øvingssett for å trene på alfabetet og omfangsrike samlingar av vanlege lydrette og ikkje-lydrette ord.

Du kan og skrive eigne ordlister som vert lagra.

I klasserommet kan læraren setje på autopiloten. Då kjem orda av seg sjølv. Læraren treng berre å velje ordliste og ei innstilling for tida.

Du kan trene på å automatisere lesing av ordbilda ved å minimere tida for kvart ord.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store