Nye ord

Nye ord
Pris: kr 399,00
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Lagt ut: 19 desember 2018
Firma: Aschehoug Forlag
Størrelse: 24.49 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: iPad

Beskrivelse

Nye ord-serien passer for elever som har ingen eller få forkunnskaper i norsk, med andre ord de som er "nybegynnere".

Nye ord 1 - 5 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. Appen er et supplement til bokserien.

Den kan også brukes av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere litt på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.

Hovedmålgruppa for Nye ord app er elever på småskoletrinnet og mellomtrinnet, men den kan med fordel også brukes av eldre elever som er "nybegynnere i norsk", enten de er ungdommer eller voksne. Temaene er aktuelle for alle!

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store