NT Medical Skills

NT Medical Skills
Pris: kr 99,00
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Lagt ut: 11 september 2019
Firma: Lars Antonsen
Størrelse: 133.27 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Ta bedre medisinske beslutninger! I denne appen finner du videoleksjoner og evalueringsverktøy som hjelper deg til bedre beslutninger, økt situasjonsforståelse og god stressmestring. Appen passer for alle typer helsepersonell.

Dette er et innføringskurs i beslutningsferdigheter, situasjonsforståelse, teamarbeid, kommunikasjon og stressmestring. Slike ikke-tekniske ferdigheter er grunnlaget for god pasientbehandling. Kurset består av fire videoleksjoner og et eget vurderingsskjema til bruk i evaluering av egne og andres prestasjoner. Målsetningen med kurset er å gi deg gode mentale verktøy til hjelp i en krevende klinisk hverdag – i akuttmottaket, på operasjonsstua, på sengeposten, i grøfta langs motorveien eller på møterommet i vanskelige forhandlinger. Medisinske feil skyldes først og fremst gal situasjonsforståelse og dårlige beslutninger – ikke manglende faktakunnskap. Vi bør prioritere trening av denne type ferdigheter høyere.

Ingen ting kan erstatte virkeligheten. God klinisk vurderingsevne, tydelig situasjonsforståelse og robust stresshåndtering kan kun oppnås gjennom hardt arbeid og lang erfaring. Ikke-tekniske ferdigheter kan øves gjennom teoretisk undervisning, egentrening og metarefleksjon, simuleringsøvelser og gjennom veiledning i klinisk praksis.
Lykke til!

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store