Fonemo Specko - sorter bokstavlyden

Fonemo Specko - sorter bokstavlyden
Pris: kr 149,00
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Lagt ut: 30 mars 2017
Firma: Ylva Nordwall
Størrelse: 36.88 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Fonemo Specko – sorter bokstavlyden
Hører du hvilken bokstav som er i begynnelsen av ordene? Hjelp kaninen å sortere bildekortene til riktig rute. Fonemo Specko er et produkt i Fonemo-familien hvor vi jobber med å sortere språklyder to og to som har lignende plassering ved uttale, for eksempel b og p og sj og tj. Formålet er å øve på å høre forskjell og øve på uttale av ord på en lekende måte. Ved å velge om man vil ha tekst under bildene eller ikke kan den som øver også få forskjellig vanskelighetsgrad.

Øve på ferdigheter:
• Lydanalysere
• Skille fra hverandre
• Uttale
• Ordforståelse
• Fonologisk bevissthet

Kaninen sier for eksempel: Kan du høre hvilken bokstav som er i begynnelsen av ordene? Sorter de to bildekortene med lignende lyd ved å trykke på dem, lytte til ordet og dra bildene til riktig bokstavrute, for eksempel «skip» til SJ-ruten og «kirke» til KJ-ruten. Kaninen gir tilbakemeldinger som «prøv igjen» eller «bra». Trykk deretter på «begynn-på-nytt-pilen» for å få nye bilder å sortere.

Spille inn egen tale og lytte direkte
Dere kan når som helst bruke innspillingsfunksjonen til å spille inn egen tale og lytte til egen uttale.

Ved å trykke på bokstavene over rutene kan dere høre hvordan de lyder og sammenligne med bildekortenes lyd og egen uttale.

Tekst og bilde eller kun bilder
Jobb med tekst under bildene eller kun med bilder. På den måten kan du tilpasse vanskelighetsgraden til barnet – om det også skal øve på bokstaver, eller om det ikke kan lese ennå.

Nesten hundre øvelser
Til sammen inneholder Fonemo Specko 96 øvelser med ca. 190 ord. Øvelsene er utarbeidet sammen med logoped. De har lettere og vanskeligere nivåer. De minimale ordparene som for eksempel «gran» og «kran» er vanskeligst å skille fra hverandre fordi de høres så like ut, mens andre ordpar som for eksempel «godteri» og «kvern» er lettere.
Det er åtte kategorier å velge blant; seks kategorier med forskjellige konsonanter (initialt) og to med vokaler (medialt), se eksempler under.

Noen eksempler:

Merk Det finnes enkle og vanskelige ordpar i alle kategorier
1. B – P, vanskelig: bil – pil
2. D – T, lett: delfin – tavle
3. F – V, vanskelig: får – vår
4. K – G, vanskelig: kran – gran
5. R – S, lett: røyk – sopp
6. SJ – Tj, vanskelig: skinn – kinn
7. U-Y, vanskelig: tur – tyr
8. O-U, lett: fugl – sol

Hvem er brukerne?
• Barn som trenger taletrening.
• Foreldre som vil øve sammen med barnet sitt.
• Logopeder, talepedagoger og lærere som ønsker et hjelpemiddel i undervisningen.
• Barn som vil øve på norsk uttale.

Slik øver dere med Fonemo Specko:
1. På startsiden velger du kategori som skal sorteres.
2. Lytt til kaninen ved å trykke på den. Den sier for eksempel: Kan du høre hvilken lyd som er i begynnelsen av ordene? Trykk på bildekortene for å høre ordet.
3. Dra og slipp bildene til riktig bokstavrute.
4. Prøv å gjenta ordene når du hører dem.
5. Når dere er ferdige med å øve, kan dere spille inn egen tale via mikrofonen og høre hvordan det lyder sammen.
5. Fortsett ved å trykke på «begynn-på-nytt-pilen» for å få nye bilder å sortere.

Samtlige apper for barn med tale- og språkvansker
Fonemo-familien omfatter
• Fonemo - kjøp de språklyder du trenger inne i app-en (iPad)
• Fonemo Plus+ - alle språklyder er der fra begynnelsen (iPad)
• Fonemo Foto - alle språklyder er der fra begynnelsen (iPad)
• Fonemo Supra - bare retrofleks språklyden: rd, rn og rt-lyden (iPad)
• Fonemo Lite - en gratis versjon for testing s-lyd (iPad)
• Fonemo Minipar - øv på minimale ordpar (iPad, iPhone)
• Fonemo Specko - sorter bokstavlyden (iPad, iPhone)
• Fonemo Frikativ – øv på språklyden sj og kj (iPad, iPhone)
• Fonemix med s (iPad, iPhone)
• Fonemix med r (iPad, iPhone)
• Minifonemo - en mindre versjon av Fonemo (iPhone)

• Pratboble - øve språklyd og samtidig stimulere till ordspill, er til litt større barn som kan lese (iPad, iPhone)

En litt annerledes app:
• Stemmetrening – lag en lyd eller si noe og inn på skjermen kommer et bilde. (iPad, iPhone)

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store