Feltpistol

Feltpistol
Pris: kr 129,00
Kategori: Sport
stemmer: iPhone/iPad App - Feltpistolstemmer: iPhone/iPad App - Feltpistolstemmer: iPhone/iPad App - Feltpistolstemmer: iPhone/iPad App - Feltpistolstemmer: iPhone/iPad App - Feltpistol 2 stemmer
Lagt ut: 17 juni 2020
Firma: Belisica
Størrelse: 37.81 MB
Versjon: 1.1.2
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Beskrivelse

Appen kjører standard kommandoer for øvelsen "Feltpistol". Den er ment som et hjelpemiddel for å øve inn rutinene. Intervallene mellom kommandoene og skytetidene er justerbare.
Det kan velges å registrere skuddene og fremstille dem i en tidsakse innenfor skytetiden. Obs, mikrofonen brukes som sensor, eventuelle skudd fra andre vil dermed påvirke registreringene.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store