Memory Game

Memory Game
Pris: kr 11,00
Kategori: Spill
Ingen stemmer
Lagt ut: 10 mars 2020
Firma: Ole Hansen
Størrelse: 592.00 kb
Versjon: 1.1
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Beskrivelse

Norsk:
I dette spillet gjelder det å ha god hukommelse. Her vil det komme runde sirkler som blinker i forskjellige rekkefølger. Du spiller mot en annen spiller på samme telefon. Altså dere trykker annenhver gang.Velg vansklighetsgrad, Easy består av 4 forskjellige farger, Medium av 6 forskjellige, mens Hard består av 8 forskjellige farger. strykk på Start, prøv og husk rekkefølgen(memorize), når det står Tap the Circles, skal du taste samme rekkefølge som ble vist. Continue betur at det er neste spiller sin tur. Her spiller dere frem til teksten "Player x Wins"

Engslish:
In this game it´s all about having a good memory. Here will round circles blink in different sequences. You play against another player on the same phone. Choose difficulty level, Easy consists of 4 different colors, Medium of 6 different colors, while Hard consists of 8 different colors. Tap Start, try and memorize the order, when it says Tap the Circles, enter the same order that was displayed. Continue means it's the next player's turn. You continue playing till the text "Player x Wins"appare

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store