Kunnskapsforlagets Norsk-engelsk blå ordbok

Kunnskapsforlagets Norsk-engelsk blå ordbok
Pris: kr 126,00
Kategori: Referanse
stemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Norsk-engelsk blå ordbokstemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Norsk-engelsk blå ordbokstemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Norsk-engelsk blå ordbokstemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Norsk-engelsk blå ordbokstemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Norsk-engelsk blå ordbok 3 stemmer
Lagt ut: 31 august 2010
Firma: LET Software
Størrelse: 19.08 MB
Versjon: 2.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Ordboken er den største og mest omfattende ordboken fra norsk til engelsk som finnes til iPhone, iPad og iPod Touch på det norske markedet. Den inneholder oversettelser av over 65 000 norske ord og uttrykk. Den dekker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Til tross for sin størrelse gir ordboken deg raske oppslag, hvor ordet som du søker, kommer frem i en liste etter hvert som du taster inn bokstavene. Når du ser ordet du søker i ordlisten, ser du med en gang oversettelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljene – f.eks. andre mulige oversettelser, teksteksempler, uttrykk, bøyningsformer m.m.

Se også skjermbildene under, som viser eksempler på de forskjellige typene informasjon du får i ordboken.

======================================

Kunnskapsforlaget’s Norwegian-English Blue Dictionary

The dictionary is indisputably the largest and most advanced dictionary from Norwegian to English for iPhone, iPad and iPod Touch in the Norwegian market. It contains translations of more than 65,000 Norwegian words and phrases. It contains British English as well as American English.

In spite of its size the dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually are keying in the letters. As the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several meanings, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details - e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps below, which show examples of the many different types of information you get in the dictionary.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store