Kunnskapsforlagets Engelsk-norsk blå ordbok

Kunnskapsforlagets Engelsk-norsk blå ordbok
Pris: kr 126,00
Kategori: Referanse
Ingen stemmer
Lagt ut: 27 august 2010
Firma: LET Software
Størrelse: 89.41 MB
Versjon: 2.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Ordboken er den største og mest omfattende ordboken fra engelsk til norsk som finnes til iPhone, iPad og iPod Touch på det norske markedet. Den inneholder oversettelser av over 52 000 ord og 36 000 uttrykk fra moderne engelsk. Den dekker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Ca. 50 000 av de engelske ordene har uttale. Ved å trykke på høyttalerikonet kan du høre
hvordan ordet skal uttales. Uttalen er laget av personer med engelsk som morsmål.

Til tross for sin størrelse gir ordboken deg raske oppslag, hvor ordet som du søker, kommer frem i en liste etter hvert som du taster inn bokstavene. Når du ser ordet du søker i ordlisten, ser du med en gang oversettelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljene – f.eks. andre mulige oversettelser, teksteksempler, uttrykk, bøyningsformer m.m.

Se også skjermbildene under, som viser eksempler på de forskjellige typene informasjon du får i ordboken.

======================================

Kunnskapsforlaget’s English-Norwegian Blue Dictionary

The dictionary is indisputably the largest and most advanced dictionary from English to Norwegian for iPhone, iPad and iPod Touch in the Norwegian market. It contains translations of more than 52,000 English words and 36,000 phrases. It contains British English as well as American English.

About 50,000 of the English words contain pronunciation, so that you can hear the word simply by touching the loudspeaker icon. The pronunciations have been recorded by English native speakers.

In spite of its size the dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually are keying in the letters. As the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several meanings, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details - e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps below, which show examples of the many different types of information you get in the dictionary.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store