Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite

Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite
Pris: Gratis
Kategori: Referanse
stemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite 4 stemmer
Lagt ut: 27 september 2010
Firma: LET Software
Størrelse: 6.09 MB
Versjon: 2.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Dette er en Lite-versjon med full funksjonalitet, men inneholder kun oppslagord på bokstaven a.

"Engelsk blå ordbok" er den største og mest omfattende ordboken til og fra engelsk som finnes til iPhone, iPad og iPod Touch på det norske markedet. Den inneholder oversettelser av over 100 000 oppslagsord og 70 000 uttrykk fra moderne engelsk og norsk. Den dekker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Ca. 50 000 av de engelske ordene har uttale. Ved å trykke på høyttalerikonet kan du høre
hvordan ordet skal uttales. Uttalen er laget av personer med engelsk som morsmål.

Til tross for sin størrelse gir ordboken deg raske oppslag, hvor ordet som du søker, kommer frem i en liste etter hvert som du taster inn bokstavene. Når du ser ordet du søker i ordlisten, ser du med en gang oversettelsen.

Hvis ordet har flere betydninger, eller du vil se flere detaljer om det, kan du selvfølgelig trykke på ordet og få vist alle detaljene – f.eks. andre mulige oversettelser, teksteksempler, uttrykk, bøyningsformer m.m.

Se også skjermbildene under, som viser eksempler på de forskjellige typene informasjon du får i ordboken.

======================================

Kunnskapsforlaget’s English Blue Dictionary - Lite version

This is a fully functional version, containing headwords starting with the letter a.

"English Blue Dictionary" is indisputably the largest and most advanced dictionary to and from English for iPhone, iPad and iPod Touch in the Norwegian market. It contains translations of more than 100,000 English and Norwegian words and 70,000 phrases. It contains British English as well as American English.

About 50,000 of the English words contain pronunciation, so that you can hear the word simply by touching the loudspeaker icon. The pronunciations have been recorded by English native speakers.

In spite of its size the dictionary performs searches promptly, and the word you type emerges on a list as you gradually are keying in the letters. As the word you are searching for appears in the word list, you can immediately see the translation.

If the word has several meanings, or you would like to see more details about it, you can touch the word and see all the details - e.g. other possible translations, phrases and text examples, inflected forms etc.

Also see the screen dumps below, which show examples of the many different types of information you get in the dictionary.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite
stemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite
stara...
Not perfect yet!
Buggy!
Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite
stemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite
Marius.1985
Dårlig
Bare A? Hva er poenget?
Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite
stemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Litestemmer: iPhone/iPad App - Kunnskapsforlagets Engelsk blå ordbok - Lite
Dissatisfy
Bare A (Only A)
Bare A. Dette er bare reklame. Kjøp en annen som ikke er Kunnskapsforlaget. Kunnskapsforlaget har bare dyre lisenser,Only As. This merely a commercial. Buy another dictionary that is not from Kunnskapsforlaget as Kunnskapsforlaget only has expensive licences!
blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store