Kommunalia (Norwegian municipalities)

Kommunalia (Norwegian municipalities)
Pris: USD 2,99
Kategori: Referanse
Ingen stemmer
Lagt ut: 9 august 2011
Firma: SoftCraft AS
Størrelse: 10.38 MB
Versjon: 2.1
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Beskrivelse

Kommunalia gir enkel tilgang til et vell av informasjon om norske kommuner og fylkeskommuner, til nytte for deg som beboer i en kommune, som reisende eller turist i Norge - eller som informasjonssøker i forbindelse med valg.

Du kan hente opp en infoside for enhver av Norges 429 kommuner og 19 fylkeskommuner, via Hjem, Søk i navn, Søk i kart, eller Sporing (bruk av egen lokasjon):

* Under Hjem vises infosiden for hjemkommunen/ -fylkeskommunen, som satt av deg.

* Ved Søk i navn vises en liste over alle kommunene/ fylkeskommunene, med våpen og kommunenavn. Listen kan sorteres etter kommunenavn, kommunenummer eller fylke. Når du velger en kommune i listen, hentes infosiden for denne opp.

* Ved Søk i kart presenteres et oversiktskart over Norge, der du enkelt kan zoome og panorere til en bestemt landsdel eller til et bestemt fylke. Kommuner/ fylkeskommuner kan selekteres i kartet, og infosiden for disse hentes opp.

* Ved Sporing vises den kommunen du er i for øyeblikket, først ved markering i oversiktskartet, siden ved visning av infosiden - dersom du velger å hente opp denne. Funksjonen virker kontinuerlig, og du blir varslet med lyd hver gang du kommer inn i en ny kommune.

På sporingsfunksjonens innstillings-side kan du:

- Velge posisjonsnøyaktighet, og dermed strømforbruk, ved sporing
- Velge varslingslyd ved innreise til ny kommune, eller slå av denne
- Aktivere sporing av stedfestede feed artikler i en eller flere av kategoriene Severdigheter, Begivenheter, Nabolag, Tjenester og Høringer
- Velge varslingslyd ved nærhet til feed artiklenes lokasjon
- Velge avstanden du må være innenfor for at stedfestede feed artikler skal bli varslet

Oversiktskart og basisinformasjon er innebygget i applikasjonen, som hovedsakelig opererer offline. Enhver funksjon som induserer nettverkstrafikk (og dermed kostnader) er merket med et "radiobølge"-symbol.

På infosiden for kommune/ fylkeskommune vises:

- Våpen
- Kommunenummer
- Kommunenavn
- Fylke (kun kommune)
- Antall kommuner (kun fylkeskommune)
- Administrasjonssenter
- Ordfører
- Parti
- Fylkesmann (kun fylkeskommune)
- Areal
- Befolkning
- Målform

Infosiden for fylkeskommune kan hentes opp fra infosiden for kommune via egen knapp.

Fra infosidene kan det hentes opp en egen kontaktside som viser:

- Telefonnummer(e)
- Epost-adresse(r)
- Postadresse
- Besøksadresse

Fra denne kan du ringe opp kommunen/ fylkeskommunen direkte, eller komponere og sende en epost.

Via knapper på infosidene kan du dessuten hente opp:

- Hjemmesiden til kommunen/ fylkeskommunen
- En mobiltilpasset Wikipedia side med tilleggsinfo om kommunen/ fylkeskommunen
- Artikler fra tilgjengelige feeds (nyheter og annet)
- Oversiktskartet med kommunens/ fylkets plassering vist
- Et detaljkart der kommunegrense, administrasjonssenter og din egen lokasjon er tegnet inn, sammen med eventuelle stedfestede feed artikler

I neste (eller en senere) versjon av Kommunalia vil feeds (og eventuelt hjemmeside) kunne leses kun for kommuner som har abonnementsavtale for dette.

-----

This application displays an English user interface for language settings other than Norwegian.

It provides easy access to a wealth of information about Norwegian municipalities and counties, to benefit you as a resident in a municipality, as a traveler or tourist in Norway - or as a seeker of information in connection with elections.

You can bring up an info page for any of Norway's 429 municipalities and 19 counties, via Home, Search names, Search map, or Tracking (using own location).

Via buttons on the info pages you can bring up the home page of the municipality or county, or a mobile adapted Wikipedia page with additional information about it (in English). The home pages are initially displayed in Norwegian, but English-language information can in most cases be found. You can also read available feeds from the municipality or county.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store