NOF

NOF
Pris: Gratis
Kategori: Produktivitet
Ingen stemmer
Lagt ut: 21 november 2011
Firma: LO Media
Størrelse: 1.85 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Bli medlem i Norges Offisersforbund!
Medlemmer i Norges Offisersforbund kan bruke denne appen til å regne minimum brutto lønn pr år, måned og dag.

Bruk:
Kjenner du til ditt lønnstrinn fra A-tabellen så velger du riktig tall.

Utfra hvilken grad du har regner appen ut brutto lønn. Din grad er en lønnsramme. For eksempel Fenrik er lønnsramme 34.

Utfra hvilke ansvarsoppgaver du har velger du alternativ 1-21 innenfor din grad/lønnsramme.

Dette er opplysninger du finner på lønnsslippen eller i din arbeidskontrakt. Eller kontakt en tillitsvalgt i NOF.
*********************************
Bli medlem i Norges Offisersforbund!
Skriv Send til 2011 og du mottar innmeldingsblankett i posten.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

NOF
stemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOF
Dennis Oxaas
Genialt enkelt
Så enkelt og så greit!
NOF
stemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOFstemmer: iPhone/iPad App - NOF
Vikan
Er det mulig?
Endelig en app for offiserer i Forsvaret. Hvordan er det da mulig at det eneste den kan gjøre er å finne lønnen? Hva med en fullstendig lønstabell? VIA/VUA/ØIA/ØUA/LIA/++++ Dette er for dårlig. Prøv igjen!
blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store