e-Boks.no

e-Boks.no
Pris: Gratis
Kategori: Produktivitet
Ingen stemmer
Lagt ut: 30 januar 2012
Firma: e-Boks
Størrelse: 3.07 MB
Versjon: 1.1.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Med e-Boks mobil app kan du få tilgang til e-Boks fra en iPhone, iPad og iPod touch

Med e-Boks mobil app kan du bl.a:

* Lese dine dokumenter
* Navigasjon og dokumentlesing
i liggende og stående format
* Registrere deg for nye private avsendere
* Uploade bilder fra ditt mobilkamera og bildearkiv
* Redigere din brukerprofil med e-mail
* Mulighet for å printe via AirPrint

For å bruke app'en må du være bruker av e-Boks, og du skal ha aktivert tilgangen.

I forbindelse med aktiveringen av mobil tilgang får du en aktiveringskode som skal benyttes første gang app'en brukes.

(English)
The e-Boks app enables you to use e-Boks from an iPhone, iPad and iPod touch.

You can:

* read your documents
* register for new mail from private companies
* upload your own pictures from your camera and gallery
* edit your profile settings (profile name, e-mail)
* print documents wireless via AirPrint


You need to be registered as an existing user of e-Boks and to activate mobile access in order to use the app.
When you activate mobile access, you are provided with an activation code, which you need the first time you access the e-Boks app.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store