DFØ selvbetjening

DFØ selvbetjening
Pris: Gratis
Kategori: Penger/Økonomi
Ingen stemmer
Lagt ut: 1 juli 2015
Firma: Direktoratet for okonomistyring
Størrelse: 13.89 MB
Versjon: 0.7.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Med DFØ selvbetjening kan ansatte i statlige virksomheter som bruker DFØs lønnstjenester registrere tid fortløpende. Med denne appen har du tilgang hvor som helst og når som helst.

**Merk:** For at du skal kunne bruke appen må din virksomhet være bruker av selvbetjeningsfunksjonaliteten til DFØ.

== Innhold ==

Disse tjenestene er nå tilgjengelige i appen:

* Kalender gir oversikt over arbeidstid og fravær
* Registrer arbeidstid
* Aktivitetsregistrering (K-element 6 og eventuelt K-element 5)
* Fraværssøknad
* Kvoter for ferie, avspasering, sykt barn osv.

Flere tjenester blir tilgjengelig i kommende versjoner.

== Tilgang ==

Tilgangen styres av tilganger du allerede har. Ved første gangs pålogging bruker du ID-porten. Du velger en firesifret PIN-kode som brukes for videre pålogging.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store