TurnusABC prøveversjon

TurnusABC prøveversjon
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Lagt ut: 10 mai 2011
Firma: Sigve Dhondup Holmen MD
Størrelse: 1.79 MB
Versjon: 1.5
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

TurnusABC prøveversjon er en gratis prøvesmak på TurnusABC - en metodebok laget for turnusleger i akuttmottaket. Her kan du slå opp de vanligste tilstandene du kommer til å møte på, og få en oversikt over hva som er viktig å få med seg under anamnese, undersøkelse og hvilke tiltak som må gjøres.
Gratisversjonen inneholder kun noen få tema per kategori, mens fullversjonen inneholder over 150 ulike tema i kategoriene medisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, psykiatri, journalhjelp, røntgenhjelp, gipsteknikk og medisinske kalkulatorer.

Følgende tema dekkes i fullversjonen:
ABCD2-kalkulator
AV-blokk
Abdominalt aortaaneurisme
Abort (spontan)
Abscess
Achillesskade
Akromioclavicular (AC) luksasjon
Akutt abdomen
Akutt skrotum
Albue, brudd humerus
Albue, pulled elbow
Anemi
Anion gap
Anion-gap
Anion-gap (visuell)
Ankel, brudd
Ankel, ligamentskade
Antibiotika i primærhelsetjenesten
Aortadisseksjon
Arytmier
Atrieflimmer
Azitromycin (Azitromax)
Bartholinitt
Blindtarmbetennelse
Brannskade
Brokk
Brystsmerter
CHA2DS2Vasc
CHADS2
CT caput
Cefaleksin (Keflex)
Cefotaksim
Ceftriaxon
Cefuroksim (Zinacef)
Ciprofloksacin (Ciproxin)
Collar'n cuff (CC)
Delirium
Dermatomer
Diabetes
Divertikulitt
Doksycyklin (Doxylin)
Dyp venetrombose
EKG
EKG, referanseverdier
EKG-linjal
Ekstrauterin graviditet
Epikrise
Epilepsi
Erysipelas
Erythromycin (Ery-max)
Fremmedlegeme i GI-traktus
Frostskade
Førstehjelp (HLR)
GCS
GFR-kalkulator
GFR-kalkulator (visuell)
Galleblærebetennelse
Gallesten
Gentamicin (Gensumycin)
Glasgow Coma Scale
Glasgow Coma Scale (visuell)
Graviditet
Gynekologisk journal
HAS-BLED
HLR-rytme 100/min
HLR-sløyfe barn
HLR-sløyfe voksne
Hematemese
Hemoroider
Hjerteinfarkt
Hjertesvikt
Hodeskade
Huggormbitt
Humerus, brudd skaft
Hyponatremi
Hypotermi
Håndledd, brudd
Høyde barn 0-5 år
Ileus
Innkomstjournal
Intox
Intox Paracetamol
KOLS
Klindamycin (Dalacin)
Kloksacillin (Diclocil)
Kloramfenikol
Kne, undersøkelse
Kraveben, brudd
Kroppsmasseindeks
Kroppsmasseindeks (visuell)
Kroppsmasseindex
Laboratorieprøver
Lungebetennelse
Lungeemboli
Lårhals, brudd (FCF)
Magesår
Marevandosering
Mastitt
Mecillinam (Selexid)
Melena
Meningitt
Metacarp, brudd
Metacarpgips (kamgips)
Metronidazol (Flagyl)
NIH Stroke Scale
Nakkeskade
Nese, brudd
Neseblødning
Nevrologisk undersøkelse
Nyresten
Nyresvikt
Obstipasjon
Ofloksacin
Opioider, ekvivalente døgndoser
Osteomyelitt
Pankreatitt
Pasientinfo hodeskade
Pediatrisk journal
Penicillin
Pneumothorax
Psykiatrisk innkomstjournal
Psykomotorisk utvikling
Psykose
Radiuslaske
Rektalblødning
Rhabdomyolyse
Ribbein, brudd
Ryggsmerter
Røntgen abdomen
Røntgen albue
Røntgen ankel
Røntgen hofte og bekken
Røntgen håndledd
Røntgen håndrot
Røntgen kne
Røntgen skulder
Røntgen thorax
Salter-Harris klassifikasjon
Scaphoideum, brudd
Scaphoidgips
Seksuelt overgrep
Selvskading
Sepsis
Septisk artritt
Skulder, brudd humerus
Skulder, luksasjon
Slag
Spirometri
Støvelgips
Suicidalvurdering
Sutur
Svangerskapsforgiftning
Syning av lik
Synkope
Syre- og baseforstyrrelser
Sår
TIA
Tetracyklin
Tobramycin (Nebcina)
Tommelgips
Trimetoprim-sulfametoksazol
Trombolyse ved STEMI
Trombolyse ved hjerneinfarkt
Tvangsinnleggelse
Underarm, brudd
Urinveisinfeksjon
Vaginalblødning
Vaksinasjonsprogrammet
Vekt barn 0-5 år
Vertigo
Vitale parametre
Wells score

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store