iPhone/iPad: Medisin

Demens — Nasjonalforeningen for folkehelsen

Demens — Nasjonalforeningen for folkehelsen
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Notch AS
Lagt ut: 2 oktober 2013
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Lurer du på noe om demens? På Nasjonalforeningen for folkehelsens Demenslinje treffer du helsepersonell med taushetsplikt.

Med denne appen kan du ringe direkte og snakke med noen om demens. Du finner også mer informasjon om hva demens er og hva du bør se etter av tidlige tegn....

Les mer...

Legemiddelhandboka

Legemiddelhandboka
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: 07 Interaktiv AS
Lagt ut: 10 oktober 2013
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.
Den er spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist. Det er derfor lagt særlig vekt på å omtale tilstander som primært behandles av disse legene, og hvor legemidlene har en viktig ...

Les mer...

NAAF

NAAF
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Norges Astma- og Allergiforbund
Lagt ut: 22 november 2013
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Hva er kols?
Gjennom vår app om kols, kan du via videoer få vite mer om hva kols er, behandling, hvordan du lever med kols, forbygging og du møter mennesker som lever med kols.
Vi håper du finner appen vår om kols nyttig.
Hilsen Norges Astma- og Allergiforbund....

Les mer...

Metodebok Allmennlegevakten

Metodebok Allmennlegevakten
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Sunnsoft
Lagt ut: 20 desember 2013
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Dette er metodeboka for leger tilknyttet Allmennlegevakten i Oslo kommune, også nedlastbar for andre interesserte. Rutiner vedrørende Observasjonsposten, retningslinjer for pasientflyt i Oslo-regionen og storbyfenomener som rus og importsykdommer er vektlagt....

Les mer...

Symfyse-fundus

Symfyse-fundus
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Headspin
Lagt ut: 3 januar 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

I denne appen kan du som er gravid selv registrere symfyse-fundusmålinger fra uke 24 i svangerskapet. Målingene utfører du selv ved hjelp av et helt vanlig målebånd.
Fordelen med å måle selv er at målingene utføres på samme måte hver gang. Ved å måle ukentlig får du i tillegg flere målepunkter på kurven. Denne bør vises til lege eller jordmor på hver svangerskapskon...

Les mer...

Fastlegene

Fastlegene
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: ZeTo-Industries
Lagt ut: 4 februar 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Få kontakt med din fastlege hos Dr. Brevig og Lind Jørgensen på en enkel måte!

-Bestill timer
-Avbestill timer
-Forny resepter
-Få veibeskrivelse
-Få mer informasjon...

Les mer...

Metodebok for ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Metodebok for ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Pris: kr 105,00
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Legeforlaget AS
Lagt ut: 22 februar 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Metodebok for Ortopedisk Avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Dette er tredje utgave av Metodeboken for ortopedisk avdeling på Ullevål, Oslo universitetssykehus som utgis på Legeforlaget. Den bygger på tidligere utgaver, men det er foretatt faglige oppdateringer og det er tilkommet nye tegninger.
Ortopedisk avdeling ved OUS har vært gjennom o...

Les mer...

SHB

SHB
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Gyldendal Norsk Forlag
Lagt ut: 4 april 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

SHB er en app for iPhone/iPad som gir tilgang til SHB, Gyldendals digitale prosedyreverktøy for helse- og omsorgssektoren.

SHB inneholder kunnskapsbaserte prosedyrer, emner innen sykdomslære og emner innen juss og etikk. Appen inneholder søkefunksjon, aktuelle kalkulatorer og lar brukerne favorittmarkere prosedyrer og emner.

Dette er en applika...

Les mer...

FHI-veiledere

FHI-veiledere
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Folkehelseinstituttet
Lagt ut: 27 mars 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Veilederapp for helsepersonell...

Les mer...

Stopp Bulimi

Stopp Bulimi
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: SuperEgo
Lagt ut: 22 juni 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Stopp Bulimi: selvhjelp for personer med bulimi og deres nærmeste.

Stopp Bulimi er utviklet i samarbeid med personer som sliter med gjentatt villet oppkast eller lignende. Bulimi er en diagnose, men appen har innhold som er relevant for personer som har diagnosen, er i ferd med å utvikle lidelsen og deres nærmeste.

Stopp Bulimi har følgende funksj...

Les mer...