iPhone/iPad: Medisin

NAAF

NAAF
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Norges Astma- og Allergiforbund
Lagt ut: 22 november 2013
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Hva er kols?
Gjennom vår app om kols, kan du via videoer få vite mer om hva kols er, behandling, hvordan du lever med kols, forbygging og du møter mennesker som lever med kols.
Vi håper du finner appen vår om kols nyttig.
Hilsen Norges Astma- og Allergiforbund....

Les mer...

Metodebok Allmennlegevakten

Metodebok Allmennlegevakten
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Sunnsoft
Lagt ut: 20 desember 2013
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Dette er metodeboka for leger tilknyttet Allmennlegevakten i Oslo kommune, også nedlastbar for andre interesserte. Rutiner vedrørende Observasjonsposten, retningslinjer for pasientflyt i Oslo-regionen og storbyfenomener som rus og importsykdommer er vektlagt....

Les mer...

Fastlegene

Fastlegene
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: ZeTo-Industries
Lagt ut: 4 februar 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Få kontakt med din fastlege hos Dr. Brevig og Lind Jørgensen på en enkel måte!

-Bestill timer
-Avbestill timer
-Forny resepter
-Få veibeskrivelse
-Få mer informasjon...

Les mer...

Metodebok for ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Metodebok for ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Pris: kr 105,00
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Legeforlaget AS
Lagt ut: 22 februar 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Metodebok for Ortopedisk Avdeling
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Dette er tredje utgave av Metodeboken for ortopedisk avdeling på Ullevål, Oslo universitetssykehus som utgis på Legeforlaget. Den bygger på tidligere utgaver, men det er foretatt faglige oppdateringer og det er tilkommet nye tegninger.
Ortopedisk avdeling ved OUS har vært gjennom o...

Les mer...

SHB

SHB
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Gyldendal Norsk Forlag
Lagt ut: 4 april 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

SHB er en app for iPhone/iPad som gir tilgang til SHB, Gyldendals digitale prosedyreverktøy for helse- og omsorgssektoren.

SHB inneholder kunnskapsbaserte prosedyrer, emner innen sykdomslære og emner innen juss og etikk. Appen inneholder søkefunksjon, aktuelle kalkulatorer og lar brukerne favorittmarkere prosedyrer og emner.

Dette er en applika...

Les mer...

FHI-veiledere

FHI-veiledere
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Folkehelseinstituttet
Lagt ut: 27 mars 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Veilederapp for helsepersonell...

Les mer...

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Sunnsoft
Lagt ut: 12 mai 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Denne applikasjonen gjengir Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (publikasjonsnummer IS-2030, ISBN 978-82-8081-271-1), utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin november 2012. Retningslinjene blir løpende oppdatert, og vi anbefaler derfor å oppdatere applikasjonen med jevne mellomrom....

Les mer...

Stopp Bulimi

Stopp Bulimi
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: SuperEgo
Lagt ut: 22 juni 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Stopp Bulimi: selvhjelp for personer med bulimi og deres nærmeste.

Stopp Bulimi er utviklet i samarbeid med personer som sliter med gjentatt villet oppkast eller lignende. Bulimi er en diagnose, men appen har innhold som er relevant for personer som har diagnosen, er i ferd med å utvikle lidelsen og deres nærmeste.

Stopp Bulimi har følgende funksj...

Les mer...

DITTHJERTE

DITTHJERTE
Pris: kr 14,00
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Simen Johnsrud
Lagt ut: 25 august 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

dittHjerte er en app som gir deg muligheten til å holde oversikt over vesentlige opplysninger om egen helse. Med enkle loggfunksjoner kan du blant annet lagre helseinformasjon som puls, blodtrykk, humør, vekt, hemogloginnivå, senkning, osv., samt opplysninger om dine aktuelle medisiner og endringer i disse. DittHJERTE er laget spesielt for personer med hjertproblemer, men ...

Les mer...

NGF Veileder i fødselshjelp

NGF Veileder i fødselshjelp
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: AppInMed AB
Lagt ut: 17 oktober 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Denne app inneholder den offisielle Veileder i fødselshjelp utgitt av Norsk Gynekologisk Forening. Veilederen ble første gang utgitt 1995, denne versjonen er oppdatert i 2014. Foreningens Kvalitetssikringsutvalg har sammen med alle kapittelforfattere sikret en revisjon i tråd med evidensbasert medisin. Den Norske Legeforening har bidratt med kvalitetsmidler.

V...

Les mer...