Cimple Technology AS - iPhone / iPod Touch

IIA Academy

IIA Academy
Pris: Gratis
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 30 april 2018
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

IIA Norge er interesseorganisasjonen for alle som arbeider med eller har interesse av fagområdene internrevisjon, governance (virksomhetsstyring), risikostyring, compliance og kontroll. Vi skal bidra til at internrevisjon er en allment anerkjent, relevant og verdiskapende profesjon gjennom å være samlende og ledende for alle som jobber med fagområdene nevnt over....

Les mer...

EL Akademiet

EL Akademiet
Pris: Gratis
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 4 september 2017
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

EL Akademiet fremskaffer og organiserer relevante kurs og kompetansetiltak til medlemsbedriftene i EL-PROFFEN....

Les mer...

Yrkesskolen

Yrkesskolen
Pris: Gratis
Kategori: Penger/Økonomi
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 19 april 2017
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Yrkesskolen.no er et lavterskeltilbud for virksomheter som ønsker å tilby sine ansatte profesjonell opplæring innenfor fag som er viktige for lønnsom drift og kontinuerlig forbedringer....

Les mer...

Fagakademiet

Fagakademiet
Pris: Gratis
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 7 april 2017
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Fagakademiet tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor...

Les mer...

Kiwa academy

Kiwa academy
Pris: Gratis
Kategori: Penger/Økonomi
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 6 april 2017
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Kiwa academy er en app for deg som ønsker å lære hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer. Appen er obligatorisk forarbeid til alle våre klasseromskurs innen revisjon.

E-kurset kan også tas som enkeltstående og gir deg en innføring i revisjonsprosesse...

Les mer...

Bring Driver Handbook

Bring Driver Handbook
Pris: Gratis
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 7 februar 2017
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Bring Driver Handbook skal bidra til hjelp og veiledning, og skal ha en viktig plass i sjåførens daglige arbeid. Håndboken beskriver kundekrav, retningslinjer, rutiner, samt regelverk som inngår i den daglige kjøring som utføres for Bring International & Offshore, OX-biler.

Håndboken tar ikke for seg prosedyrer eller retningslinjer som gjelder utrustning til ...

Les mer...

Jobbkonsulenten

Jobbkonsulenten
Pris: Gratis
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 1 desember 2016
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Jobbkonsulenten er en applikasjon som vil kunne hjelpe deg i en jobbsøker prosess hvor du vil få opplæring i sentrale temaer rundt det å være jobbsøker....

Les mer...

Lister Vekst og Utvikling

Lister Vekst og Utvikling
Pris: Gratis
Kategori: Penger/Økonomi
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 11 september 2016
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Lister Vekst og Utvikling kursportal for læring, kommunikasjon og dokumentasjon...

Les mer...

Farsund365

Farsund365
Pris: Gratis
Kategori: Penger/Økonomi
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 12 august 2016
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Velkommen til Farsund, 365 dager i året....

Les mer...

Smaabyen

Smaabyen
Pris: Gratis
Kategori: Produktivitet
Ingen stemmer
Firma: Cimple Technology AS
Lagt ut: 3 mai 2016
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Sammen med våre medlemmer gjør vi Flekkefjord til en enda bedre by å bo i, jobbe i og besøke....

Les mer...