Gartneryrket

Gartneryrket
Pris: Gratis
Kategori: Bøker
Ingen stemmer
Lagt ut: 2 februar 2017
Firma: Media Digital
Størrelse: 5.18 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Beskrivelse

Gartneryrket (GY) er et faglig og næringspolitisk organ for gartneri og hagebruk i Norge, utgitt av Norsk Gartnerforbund.

Formålet med bladet er gjennom reportasjer, artikler av spaltister og intervjuer m.m. å informere næringens utøvere om den tekniske, biologiske og økonomiske utviklingen her i landet, så vel som i utlandet. Videre skal bladet orientere medlemmene om forbundet og faglagenes arbeid.

Gartneryrket skal også holde styresmaktene og offentlige institusjoner orientert om hva som skjer innenfor næringen, og gi til kjenne forbundets og faglagenes syn på næringspolitiske spørsmål.
Her kan du registrere deg som abonnent på Gartneryrket. Fyll inn informasjonen under, og du vil bli registrert som abonnent.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store