Blodprøver

Blodprøver
Pris: kr 49,00
Kategori: Medisin
stemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøver 4 stemmer
Lagt ut: 13 mai 2011
Firma: Sigve Dhondup Holmen MD
Installasjoner: 500+
Størrelse: 634k
Versjon: 1.5.1

Beskrivelse

Blodprøver - referanseverdier for laboratorieanalyser!Blodprøver er en app som inneholder beskrivelse og referanseverdier for de fleste laboratorieanalyser (blod, urin, spinalvæske) som brukes i Norge.
Den inneholder kurver og grafer for å illustrere viktige tema, samt forklaring av statistiske begreper.
Følgende analyser er omtalt:
ALAT
Albumin
Alkaliske fosfataser
ALP
ALT
Amylase
ANCA
Anti-CCP
Anti-CENP-A
Anti-CENP-B
Anti-CENP-C
Anti-dsDNA, EliA
Anti-Jo-1
Anti-RNP
Anti-Scl 70
Anti-Sm
Anti-SSA
Anti-TPO
Antri-Centromer
ASAT
Base Excess (BE)
Basofile granulocytter
Bilirubin
Blodgass
Blodsukker
BNP
C-peptid
C-reaktivt protein
Cd/Kreatinin ratio (urin)
CDT
Ceruloplasmin
CK
CK-BB
CK-MB
CRP
Digitoksin
eGFR
Enheter
Eosinofile granulocytter
Erytrocytt volumfraksjon
Erytrocytter
EVF (erytrocytt volumfraksjon)
Fenobarbital
Fenytoin
Ferritin
Folat
Follikelstimulerende hormon
Fosfat, uorganisk
Fosfataser, alkaliske
Fri testosteron indeks
Fritt T3
Fritt T4
FSH
Gamma GT
Gamma-glutamyl peptidase
Gamma-glutamyl transferase
GFR
GGT
Glomerulær filtrasjonsrate
Glukose
GlykoHb
Glykosylert hemoglobin
GT
Haptoglobin
Hb
HbA1c
hCG
HCO3-
HDL
Hematokrit
Hemoglobin
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hg/Kreatinin ratio (urin)
HIV
Homocystein
Insulin
Jern
Jernbindingskapasitet
Jernmetning
Kadmium
Kadmium (urin)
Kalium
Kalium (urin)
Kalsitonin
Kalsium
Kalsium (urin)
Kalsium ionisert
Kalsium, korrigert
Karbamazepin
Karbamid
Karbondioksid
Keppra
Klonazepam
Klorid
Kobber
Kolesterol
Kortisol (urin)
Kreatinin
Kreatinin (serum)
Kreatinin (urin)
Kreatinin kinase
Kvikksølv
Kvikksølv (urin)
Laktat dehydrogenase
Lamictal
Lamotrigin
LD
LDL
Leukocytter
Levetiracetam
Lipase
Lipoprotein (a)
Litium
Lp(a)
LPK (leukocytt partikkelkonsentrasjon)
Luteiniserende hormon
Lymfocytter
Magnesium
Magnesium (urin)
MCH
MCHC
MCV
Metylmalonsyre
Mikro-CRP
Mikroalbumin (urin)
MMA
Monocytter
MPO-ANCA
Myoglobin
Natrium
Natrium (urin)
Negativ prediktiv verdi
Nøytrofile granulocytter
Okskarbazepin
Oksygen
Orfiril
Paracetamol
pCO2
pH
pO2
Positiv prediktiv verdi
PR-3-ANCA
pro BNP
pro-BNP
proCT
Progesteron
Prokalsitonin
Prolaktin
Prostataspesifikt Antigen
Protein
Protein (urin)
Protein, total
Prøvemedia
PSA
PTH
Referanseverdier
Retikulocytter
Reumatoid faktor
RF
Ritalinsyre
Rivotril
Rubella
Røde blodlegemer
Selen
Senkningsreaksjon
Sensitivitet
SHBG
Sink
Spesifisitet
SR
T3
T4
Tegretol
Testosteron
Testosteron, Fri indeks
TIBC
TnT
Transferrin
TRAS
Triglyserider
Trombocytter
Troponin-I
Troponin-T
TSH
Urat
Urea
Urinstoff (serum)
Urinsyre (serum)
Valproat
Vitamin A
Vitamin B12
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Waalers test
Østradiol
Østrogen

Installer / Se i Marketplace

Skjermbilder


Brukeromtaler - ANDROID MARKET

Blodprøver
stemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøverstemmer: Android App - Blodprøver
Jonas Johan
30. mai 2011
Fabelaktig app, i samme tradisjon som TurnusABC. Takk til Dr Sigve. Håper på flere ...
Fabelaktig app, i samme tradisjon som TurnusABC. Takk til Dr Sigve. Håper på flere apper fra deg.
blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerSe i Marketplace MerQR Code