IntoWords

IntoWords
Pris: Gratis
Kategori: Utdanning
Ingen stemmer
Lagt ut: 14 november 2012
Firma: MV-Nordic
Størrelse: 664.88 MB
Versjon: 1.0
Utviklet for: iPad

Beskrivelse

Lese- og skriveverktøy med opplesning og ordforslag på bokmål og engelsk basert på teknologien fra det kjente verktøyet CD-ORD.

Med IntoWords kan du lett og intuitivt lese og skrive tekster på både bokmål og engelsk.

IntoWords leser opp teksten for deg med stemmer med høy kvalitet. Når du selv skal skrive, gir programmet deg intelligente og relevante ordforslag.

Programmets stavehjelp gir deg ekstra støtte for å unngå skrivefeil.

Du kan enkelt dele dine dokumenter og sende teksten din til andre programmer.

IntoWords er basert på sterke språkressurser, kjent fra lese- og skriveverktøyet CD-ORD som brukes på mange skoler og gis fra hjelpemiddelsentaler i Norge, Danmark og Sverige.

IntoWords leser opp med stemmer med god kvalitet: Tor (bokmål) og Claire (engelsk), som er nyutviklede stemmer som også benyttes i CD-ORD.

I IntoWords kan du på en enkel måte sette inn tekst fra nettet og andre apps og få teksten lest opp.

Bruk ordlisten i IntoWords for å skrive tekster, notater eller meldinger. Den produserte teksten kan deretter lett deles, sendes som mail, eller f.eks postes på Twitter.

Målgrupper
Alle som ønsker å styrke lesing og skriving av tekster på bokmål og engelsk - i skolen, under utdannelse, på arbeidsmarkedet eller privat.
Personer med lese- og skrivevanskeligheter eller dysleksi og personer med nedsatt skrivefunksjon.

Muligheter i IntoWords:

- Opplesning
* Valgfrie opplesningsstrategier: Fremover i hele teksten eller en setning om gangen
* Fremhveing, markering av oppleste ord, setning, eller avsnitt (Highlight)
* Opplesning på bokmål og engelsk
* Stemmehastigheten kan justeres – også mens det leses opp
* Pause og stopp for å styre opplesningen.

- Ordforslag
* Kontekstbaserte ordforslag på bokmål og engelsk
* Stavehjelp på bokmål og engelsk
* Ordprediksjon – automatisk forslag på neste ord
* Søk med jokertegn
* Mulighet for å innstille ordlengden.

- Del
* Send som mail, melding eller til Twitter
* Åpne dokumenter i andre apps
* Fra andre apps f.eks DropBox kan du også sende tekstfiler til IntoWords
* Enkelt å kopiere tekst til og fra IntoWords.

- Annet
* Fleksibel plassering av ordlister
* Enkelt å skifte mellom forskjellige brukerprofiler
* Ordforslag vises når markøren plasseres i et ord (hjelp til korrektur)
* Enkelt å dele tekst med andre
* Opprinnelige innstillinger gjenopprettes lett
* Lett forståelig hjelp til programmet.

Installer / App Store

Skjermbilder


Brukeromtaler

blog comments powered by Disqus

Installer

InstallerApp Store