iPhone/iPad: Medisin

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Sunnsoft
Lagt ut: 12 mai 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Denne applikasjonen gjengir Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (publikasjonsnummer IS-2030, ISBN 978-82-8081-271-1), utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin november 2012. Retningslinjene blir løpende oppdatert, og vi anbefaler derfor å oppdatere applikasjonen med jevne mellomrom....

Les mer...

NEL

NEL
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Norsk Helseinformatikk
Lagt ut: 8 januar 2015
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for helsepersonell. NEL inneholder mer enn 20 000 tettskrevne A4 sider med kvalitetsikret informasjon, alt er tilgjengelig offline på appen. Tilgang til appen krever gyldig brukernavn og passord....

Les mer...

DiabetesID

DiabetesID
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
stemmer: iPhone/iPad App - DiabetesIDstemmer: iPhone/iPad App - DiabetesIDstemmer: iPhone/iPad App - DiabetesIDstemmer: iPhone/iPad App - DiabetesIDstemmer: iPhone/iPad App - DiabetesID 1 stemmer
Firma: Diabetesforbundet
Lagt ut: 9 november 2012
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Et personlige id-kort for deg som har diabetes type 1 eller type 2. Appen viser tydelig hva som skal gjøres hvis du trenger hjelp, f.eks. ved føling eller insulinsjokk. Den kan bidra til at du raskt får legehjelp og normalisert blodsukkeret. I tillegg gir appen deg mange tips og råd om diabetes, samt at flere språkvalg gjør den uunnværlig på reise. Du kan også kontakte Dia...

Les mer...

Stopp Panikk

Stopp Panikk
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: SuperEgo
Lagt ut: 3 november 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

Stopp Panikk har følgende funksjoner:
- Lydfiler som gir støtte ved panikkangst
- Muligheten for at du, dine nærmeste eller din terapeut kan spille inn egne lydfiler
- Informasjon om vanlige stilte spørsmål (“FAQs”)
- Linker til retningslinjer
- Informasjon om hjelperessurser og brukerorganisasjoner...

Les mer...

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Sunnsoft
Lagt ut: 13 november 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Siktemålet med denne boken er å gi en oversikt over de viktigste undersøkelser som utføres ved våre medisinsk-biokjemiske laboratorier, indikasjonene for testene, tolkningen av resultatene, pasientforberedelse og prøvetaking. Vi ser den derfor som et viktig kvalitetssikringstiltak i samarbeidet mellom laboratoriene og de rekvirerende leger.

Boken er blitt til...

Les mer...


Symfyse-fundus

Symfyse-fundus
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Headspin
Lagt ut: 3 januar 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

I denne appen kan du som er gravid selv registrere symfyse-fundusmålinger fra uke 24 i svangerskapet. Målingene utfører du selv ved hjelp av et helt vanlig målebånd.
Fordelen med å måle selv er at målingene utføres på samme måte hver gang. Ved å måle ukentlig får du i tillegg flere målepunkter på kurven. Denne bør vises til lege eller jordmor på hver svangerskapskon...

Les mer...

NGF Veileder i fødselshjelp

NGF Veileder i fødselshjelp
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: AppInMed AB
Lagt ut: 17 oktober 2014
Utviklet for: Universal (iPhone / iPod Touch / iPad)

Denne app inneholder den offisielle Veileder i fødselshjelp utgitt av Norsk Gynekologisk Forening. Veilederen ble første gang utgitt 1995, denne versjonen er oppdatert i 2014. Foreningens Kvalitetssikringsutvalg har sammen med alle kapittelforfattere sikret en revisjon i tråd med evidensbasert medisin. Den Norske Legeforening har bidratt med kvalitetsmidler.

V...

Les mer...

HafireMOBNO

HafireMOBNO
Pris: Gratis
Kategori: Medisin
Ingen stemmer
Firma: Qbiki Networks
Lagt ut: 10 desember 2014
Utviklet for: iPhone / iPod Touch

The norwegian iPhone version of Hafire

Håndboken er et nordisk samarbeidsprosjekt grun-
net på Haga-deklarasjonen.
Innholdet bygger på innspill fra lokale og nasjo-
nale representanter for brann- og redningsetater,
akuttmedisinske institusjoner og politi i Norge og
Sverige.
Håndboken er ment som en sjekkliste og
beslu...

Les mer...